Hund - menneske relasjonstrening

Jeg gir timer en-til-en - første time uten hund, deretter med egen hund. Jeg holder foredrag om metoden for grupper / arbeidsplasser som ønsker dette. Sesjoner gis en-til-en foreløpig. Metoden passer for de som har skjønt at hundetrening ikke har noen verdi som teknikk alene, men at det er mennesket bak som må være bearbeidet og i kontakt med seg selv. Alle metoder for hundetrening, samme hvor "milde" de påstås å være, er potensielt skadelige for relasjonen om hundeeier ikke er på plass i seg selv. Dette krever egeninnsats og hjelp til å få selvinnsikten som trengs.